Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind på websitet:

Blad for personale- og uddannelsesansvarlige


Human Resources henvender sig til personale- og uddannelsesansvarlige i den offentlige og private sektor.

Vi holder læserne orienteret om kommende konferencer, bogudgivelser, relevant lovgivning samt de seneste tendenser på arbejdsmarkedet. Bladet viderebringer erfaringer fra aktuelle projekter om kompetenceudvikling og ledelse. Hver udgave indeholder de faste rubrikker 'Nyt om Kurser' og 'Klip fra Pressen'. 

Gennem temanumre giver Human Resources læserne mulighed for komme dybere ned i emner som f.eks. rekruttering, personlig udvikling, ledelse, konflikthåndtering og coaching. Samtidig bringer Nyt om Efteruddannelse løbende oversigter over kursusudbydere inden for forskellige emner.

Human Resources giver læserne adgang til hovedresultaterne fra undersøgelser som Institut for Konjunktur-Analyse gennemfører i løbet af året. Det gælder eksempelvis analysen af det danske kursusmarked, der blandt andet måler efterspørgslen efter uddannelse, og som bygger på interview med 1.000 personale- og uddannelsesansvarlige ledere.

Via internet kan man som abonnent læse tidligere udgaver af bladet og søge på tværs af numrene efter emner, udbydere eller andre stikord.

Human Resources udkommer hver 14. dag.


HR-Invest · Trelde Næsvej 35C · 7000 Fredericia · Telefon: 3023 7636